Консультация 600 ₴
Хирургия катаракты 13000 ₴
Лазерная коррекция зрения LASIK по технологии "thin flap" 23840 ₴
Имплантация гибкой заднекамерной факичной линзы VICH/VICM (STAAR) 61110 ₴
Факоэмульсификация с имплантацией ASPHERIC IOL; Alcon (США), Bausch&Lomb (США), Carl Zeiss (Германия) 30340 ₴

Сертификаты доктора

Отзывы на доктора

Lekarz jasno wyjaśnił mi sytuację
Chcę wyrazić moją szczerą wdzięczność lekarzowi za jego kompetencje, profesjonalizm i życzliwość. Lekarz jasno wyjaśnił mi sytuację, operacja (laser) zakończyła się sukcesem, a powrót do zdrowia jest szybki. Komunikacja jest komfortowa, co jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję pozostałym pracownikom kliniki za zrozumienie i troskę o pacjentów. Każdy wyraźnie wypełnia swoje obowiązki, jest przyjazny i energiczny. Wrażenie z całej kliniki jest jak najlepsze (organizacja, wygoda, czystość i porządek).
Villads Olesen (Randers, Dania)
The doctor clearly explained the situation to me
I want to express my sincere gratitude to the doctor for his competence, professionalism and goodwill. The doctor clearly explained the situation to me, the operation (laser) was successful and the recovery is fast. Communication is comfortable, which is very important to me. Thanks to other clinic staff for understanding and caring for patients. Everyone clearly fulfills their duties, friendly and energetic. The impression of the whole clinic is the best (organization, convenience, cleanliness and order).
Ophthalmology Center "Excimer"
Villads Olesen (Randers, Denmark)

Все статьи доктора


Другие врачи

Прожога Сергей Анатольевич
Главный врач офтальмологического центра "Эксимер" в Киеве, офтальмохирург, офтальмолог высшей категории
Василега Инна Анатольевна
Врач-офтальмолог высшей категории
Варга Елена Юрьевна
Ведущий специалист педиатрического отделения, офтальмолог высшей категории
Виштак Алена Валерьевна
Офтальмохирург, офтальмолог высшей категории
Красуцкий Андрей Викторович
Офтальмохирург, офтальмолог первой категории
Свищева Наталья Петровна
Офтальмолог второй категории, педиатрическое отделение, ортокератолог
Калымун Надежда Андреевна
Офтальмохирург, ведущий ретинолог центра, офтальмолог высшей категории
Хашим Хишам Тарек
Офтальмохирург
Лейченко Юлия Валентиновна
Офтальмохирург, офтальмолог хирургических и послеоперационных пациентов
Гужва Елена Владимировна
Офтальмолог для хирургических и послеоперационных пациентов